Landschap in een eikenbos met grasachtig kreupelhout