Verticale grijswaardenopname van de weerspiegeling van een gebouw in het raam van een ander