Verticale grijswaardenopname van een natuurgebied met droog gras en bomen onder de bewolkte hemel