Verticale opname van een grote stapel brandhout in een natuurlijke omgeving