Verticale opname van een prachtig steegje met symmetrische bomenrijen overdag