Vrouw in een mooie lange turkooizen jurk die zich voordeed op een weide op gras