Freepik
    Zich ontevreden en teleurgesteld voelen en er ernstig geïrriteerd en boos uitzien met gekruiste armen

    Zich ontevreden en teleurgesteld voelen en er ernstig geïrriteerd en boos uitzien met gekruiste armen