Zijaanzicht van een jonge volwassen vrouw zittend op een lege binnenplaats van een gebouw met haar laptop