Mensen stellen arabische zakenlieden in met grafiek en bord