Stilleven ter illustratie van ethiek concept

Still life: ethics

door freepik