Afrikaanse mens die een bal middelgroot schot houdt