Close-up shot van witte en bruine paarden in een bos met schaarse bomendichtheid en groen gras