De knappe jonge mens met laptop en controleert zijn tijdschema op wit