Jong gezin dat er gelukkig uitziet terwijl ze een dag samen doorbrengen