Jong vrouwelijk meisje dat in eenvormige arts rode appelvruchten houdt.