Platliggende papieren zak en kauwzakken op een blauwe achtergrond