Teamleider van de managementafdeling zit aan een bureau met financiële grafieken terwijl hij naar muziek luistert. jonge volwassen kantoormedewerker die naar de camera glimlacht terwijl hij de campagne voor het promoten van opstartprojecten analyseert.