Verticale grijswaardenopname van een verlicht gebied met bogen en balustrades op een stenen ondergrond