Verticale grijswaardenopname van hoeden opgehangen aan een hoge hanger in de stadsstraat