Verticale opname van een houten brug in een bos bedekt met bomen bij daglicht