Verticale opname van een mooie rode papaver in een veld bij daglicht