Verticale opname van het bos met gebouwen aan de andere kant