Videogameconsole-controller in gamerhand tegen de achtergrond van de donkere muur