Wetenschapper die flora en bodem onderzoekt op verbrand veld