Massamedia, persbericht. krantenpublicatie, dagelijks nieuws, propaganda-idee. tabloid met kop. reportage, journalistiek ontwerpelement.