Schattige dierenpijlstaartrog op de maanillustratieillustratie van achtergrond