Silhouet van een danseres op een aquarelachtergrond met gouden elementen