Silhouet van een feestpubliek op een spotlight-achtergrond