Silhouet van een vrouw die naar muziek luistert op aquarelachtergrond 0402