Silhouetmenigte van mensen met vlaggen en banners in een manifestatie