Verloop ui/ux achtergrond met verschillende elementen